Over CRH

CRH Structural Concrete Belgium is onderdeel van de Ierse CRH-groep, internationaal leverancier van bouwmaterialen. CRH Structural Concrete Belgium telt vijf sterke merken: d-Concrete!, ECHO, Ergon, Prefaco en Schelfhout. Deze bedrijven zijn allemaal vaste waarden in het ruwbouw segment in België.

Door het samengaan van deze vijf ondernemingen biedt CRH-SCB Belgium een uitzonderlijk breed assortiment aan, met alle wand-, vloer- en ruwbouw-oplossingen voor de woning- en de utiliteitsbouw. Onze activiteiten beslaan het gehele bouwproces: van ontwerp-, architecturale of constructieve ondersteuning tot de levering en de montage van de producten.

Innovatie en duurzaamheid zijn steeds de uitgangspunten van CRH. Opdrachtgevers mogen van onze bedrijven vernieuwende en kwalitatieve oplossingen verwachten die het bouwproces verbeteren en versnellen.

Gedragscode

CRH heeft passende en duidelijke richtlijnen met betrekking tot zakelijk en ethisch gedrag voor het personeel dat ons vertegenwoordigt tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken.
U kan hieronder de gedragscode in het Nederlands downloaden.

Betrokkenheid bij Mensenrechten

De Strijd tegen Moderne Slavernij

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen en Veiligheidsvoorschriften

In de Gedragscode Ethisch Inkopen staan de MVO eisen omschreven evenals de manier waarop wij naleving van uw kant willen waarborgen.
Wij op onze beurt streven er naar om een betrouwbare en eerlijke partner te zijn, in de vaste overtuiging dat relaties die zijn
gefundeerd op de kernwaarden vertrouwen en integriteit, uiteindelijk duurzaam en gunstig zijn voor alle partijen.
U kan hieronder de Gedragscode Ethisch Inkopen en de Veiligheidsvoorschriften in het Nederlands downloaden.

Beleidsverklaring

CRH-SCB: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid