ClimaDeck

De coolste welfsels heten ClimaDeck

Beton kan door zijn hoog soortelijk gewicht thermisch actief worden gemaakt. Dit noemt men betonkernactivering. Het ClimaDeck-systeem maakt hiervan gebruik en is daarmee een duurzaam bouwsysteem dat energie besparing koppelt aan comfort.

ClimaDeck is een totale vloeroplossing waarmee in één beweging zowel de vloer als de leidingen voor verwarming en koeling geplaatst worden. ClimaDeck bestaat uit voorgespannen vloerelementen van Echo waarin de hoogwaardige Uponor PE-Xa-buizen (volgens T.Engel procédé) fabrieksmatig geïntegreerd worden.

Een praktisch systeem
Vloer en leidingen als één geheel

De vloeren en leidingen worden als één geheel op de werf geleverd. Net als bij gewone vloerelementen gebeurt de plaatsing met een bouwkraan en wordt de rug van de bouwvakkers niet belast. Na de ruwbouwwerken sluit de HVAC-installateur de registers aan op het koel- en verwarmingscircuit. Hierdoor kan de coördinatie tussen het ontwerpteam, de ruwbouwaannemer en de HVAC-installateur tot een minimum beperkt worden en de bouwtermijn danig ingekort worden.

 

Een behaaglijk systeem
Beton als klimaatregulator

Beton is door zijn hoog gewicht een uiterst inert materiaal. Deze inertie is een niet te onderschatten voordeel. Zo wordt de totale massa van de vloer gebruikt om thermische energie op te slaan. Hierdoor ontstaat een spreiding over 24 uur en worden pieken in warmte- en koudebehoefte gedempt. De kamer wordt verwarmd net zolang de ruimtetemperatuur koeler is dan die van de ClimaDeck-elementen. Zodra de ruimte warmer wordt dan de betonmassa geeft ClimaDeck automatisch zijn koelte af aan zijn omgeving. Zo treedt het zelfregelend vermogen van het beton op en zorgt het voor een behaaglijke temperatuur zonder de ongemakken van traditionele koelsystemen.

Een energiezuinig systeem
Koelen op hoge, verwarmen op lage temperaturen

De volledige vloer- of plafondoppervlakte wordt aangewend om als koel- of verwarmingsmedium te fungeren. Dit maakt het, samen met het accumulerend vermogen van beton, mogelijk om te koelen met relatief hoge temperaturen en te verwarmen met relatief lage temperaturen. Precies daarin schuilt de energiezuinigheid van het systeem. Bijkomend voordeel is de 24-uurs werking. Hierdoor kunnen koel- en verwarmingsinstallaties kleiner gedimensioneerd worden.

Een economisch systeem
Sparen op tijd en energie

Dankzij ClimaDeck ben je zeker van lage energiekosten en een groot terugverdieneffect. Ook het feit dat ventilatievoorzieningen veel kleiner gedimensioneerd mogen worden en dat er nauwelijks onderhoudskosten aan het systeem verbonden zijn, maken van ClimaDeck een bijzonder economisch systeem.

Doordat de leidingen vooraf geïntegreerd worden in de vloerelementen, kunnen veel arbeidsuren uitgespaard worden en kan een enorme tijdwinst geboekt worden. Het gebouw zal dus sneller bedrijfsklaar zijn waardoor de investering van de bouwheer sneller zal renderen.

Vergeet ook niet dat een comfortabel binnenklimaat leidt tot een hogere productiviteit en een lager absenteïsme, wat voor de bouwheer een extra economisch voordeel betekent.

Een onzichtbaar systeem
Je ziet niet wat je voelt

Het thermisch activeren van de vloerelementen kan in goed ontworpen gebouwen in de gehele koel- en verwarmingsbehoefte voorzien. Enkel in extreme omstandigheden kunnen traditionele koelmachines of airconditioning als bijkomende ondersteuning een uitkomst bieden.

Met ClimaDeck koel en verwarm je met dezelfde leidingregisters die geheel onzichtbaar geïntegreerd zijn in de vloer van het gebouw. Radiatoren en hangende systeemplafonds zijn dus overbodig, wat dan weer resulteert in een geringe verdiepingshoogte en in een grotere vrijheid bij de inrichting van de ruimtes.

Een comfortabel en gezond systeem
Geen geluidshinder en luchtverplaatsingen

Kiezen voor ClimaDeck is kiezen voor een comfortabel binnenklimaat. Warmtepieken en koudedalen worden afgevlakt waardoor je een aangename en gelijkmatige temperatuur krijgt. ClimaDeck werkt immers volgens het principe van stralingswarmte en –koeling, wat nog steeds bekend staat als de meest comfortabele methode om een ruimte op de juiste temperatuur te brengen.

Ventilatie kan hierdoor tot een minimum herleid worden. Je hoeft ook niet te vrezen voor geluidshinder of zware lucht- en stofverplaatsingen. Verspreiding van allergenen en bacteriën en het vervelende sick-building-syndroom worden hiermee in de kiem gesmoord.

Een continu systeem
Optimaal gebruik maken van de nachtkoeling

Zoals men voor de verwarming zo veel mogelijk gebruik wil maken van de gratis zonnewarmte, zo komt het er voor de koeling op aan om optimaal gebruik te maken van de koelte van de nachturen en van de goedkopere elektriciteitstarieven. Dankzij de thermische inertie kan ClimaDeck ‘s nachts zijn massa activeren om de koelte overdag, zonder extra energie, uit te wisselen met zijn omgeving.

Een milieu-vriendelijk systeem
Minimale impact op het milieu

ClimaDeck is niet alleen een heel energiezuinig systeem, maar is bovendien bijzonder milieuvriendelijk en levert een niet te onderschatten bijdrage in het terugdringen van de CO2uitstoot. Het systeem leent zich ook bijzonder goed om gecombineerd te worden met zonne-energie, warmtepompen, bodemwarmtewisselaars en andere alternatieve energiebronnen.

ClimaDeck is een ver doorgedreven prefab oplossing voor betonkernactivering. Naast de grote voordelen als ruimteklimaatregulator worden de eigenschappen van hoog performante voorgespannen holle vloerelementen optimaal benut.

Voor de ClimaDeck-elementen wordt, net als voor de andere Echo-elementen, alles in het werk gesteld om de hoeveelheid grondstoffen in functie van de nodige stabiliteit en klimatisatie tot een minimum te beperken. Dankzij vooruitstrevende en energiezuinige productiemethodes wordt de impact op het milieu maximaal beperkt.

 

Contacteer ons voor verdere informatie